Konsultacje społeczne tzw. inicjatywy lokalnej

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego
w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegóły w załącznikach: