Konsultacje społeczne – zmiany w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2019 rok.

W związku z rozszerzeniem współpracy finansowej Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zlecanie do realizacji zadań w dziedzinie „Ochrony środowiska i przyrody”, Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne proponowanych zmian. 

Termin konsultacji:  17-24 czerwca 2109 roku.

Szczegóły w załącznikach: