Kultura w czasach izolacji -żywe obrazy

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia wspólnie
z Powiatem Wielickim 3 września zabrał uczestników wystawy zorganizowanej w Urzędzie Gminy w Kłaju  w podróż, przez wieki, style i epoki w konkursie „Kultura w czasach izolacji- żywe obrazy” organizowany dla placówek wsparcia dziennego opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi – Środowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej
z trzech powiatów: wielickiego, bocheńskiego i m. Kraków.

Konkurs polegał na przygotowaniu żywego obrazu i sfotografowanie go, na zasadzie pastiszu- czyli odmiany stylizacji artystycznej naśladującej istotne cechy jakiegoś dzieła lub stylu, zagęszczający je i uwydatniający. Obrazy mogły pełnić rolę żartobliwą jako zabawa plastyczna lub też stanowić świadectwo sprawności warsztatowej jego twórcy.
Tematyka konkursu została wybrana z racji obecnych czasów, przymusowej izolacji i bardzo dużych ograniczeń wolności, dodatkowych trudności w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin/ opiekunów.
Osoby niepełnosprawne w malarstwie krajowym jak i zagranicznym poszukiwały MIŁOŚCI, RADOŚCI i NADZIEI.
W tych trzech tematykach były przyjmowane prace i oceniane. Liczył się sposób zaprezentowania dzieła malarskiego, odwzorowanie, podobieństwo, dokładność.Projekt pozwolił zaprezentować dorobek malarski krajowy i zagraniczny w niekonwencjonalny sposób, włączył osoby niepełnosprawne w dziedziny kultury, które do tej pory były im obce. Skonfrontował rzeczywistość z fantazją i wyimaginowanym światem,  a przy okazji wzbudził wiele radości i satysfakcji podczas przygotowywania żywych obrazów.
Na wystawie w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju można było zobaczyć zebrane w konkursie prace. Nie zabrakło obrazów Fridy Kahlo, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Rembrandta. Pojawiła się także „Pomarańczarka” Aleksandra Gieremskiego, „Stańczyk” Jana Matejki, „Siedzący Arlekin” Pabla Picassa i wiele innych.

Laureaci konkursu:

– Kategoria MIŁOŚĆ:
I miejsce , obraz Marleny Łozińskiej  „Tango” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu
II miejsce, obraz Banksy „Dziewczynka z balonikiem” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystanek Betlejem” z Krakowa
III miejsce, obraz Gustawa Klimta „Pocałunek” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach.

Kategoria NADZIEJA:
I miejsce ,
obraz  Tamary Łempickiej „Niebieski Szal” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu
II miejsce, obraz Macieja Gądora „Przyjaciele” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach.
III miejsce, obraz Jacka Malczewskiego „Zauroczenie” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce.

– Kategoria RADOŚĆ:
I miejsce , obraz Fridy Kahlo  „Autoportret z cierniowym naszyjnikiem i kolibrem” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu
II miejsce, obraz Józefa Chełmońskiego „Sielanka” wykonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce.
III miejsce, obraz Frida Kahlo „Portret Ojca” wykonany przez Warsztat Terapii Zajęciowej
os. Górali 19 w Krakowie.

Obrazy można obejrzeć na wystawie organizowanej w dniach 06-10 września 2021 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Zespole Szkół Specjalnych w Wieliczce. Na które już dziś serdecznie zapraszamy .
Planowana jest wystawa w Muzeum Niepołomickim, Kampusie Wielickim, Zagórzanach, Tomaszkowicach. Więcej szczegółów wkrótce.

Dziękujemy: Zarządowi Powiatu Wielickiemu za współfinansowanie imprezy, Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia za organizację, Urzędowi Gminy za udostępnienie sali na wystawę oraz wszystkim placówkom biorącym udział w projekcie.
Autor i foto. Ewelina Makowiecka-Sieńko