Łączenie funkcji publicznych z zasiadaniem we władzach NGO

Działacze organizacji pozarządowych to z definicji osoby aktywne. A aktywność może mieć różne formy i nierzadko oznacza również działalność samorządową. Nie ma nic złego w tym, że np. prezes fundacji będzie jednocześnie radnym. W obu rolach może zrobić wiele dobrego. Ale trzeba pamiętać, że łączenie funkcji publicznych i funkcji w organizacjach pozarządowych podlega określonym regulacjom.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/w-poradnik-ngo-pl-laczenie-funkcji-publicznych-z-zasiadaniem-we-wladzach-ngo?nws_important=6ec4e09d-12ee-4e97-99f2-3b0cbc89bc4e&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=18.02.2021