MARSZAŁKOWSKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO (MORSO)

Miejsce pierwszego kontaktu dla przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, którzy chcą działać społecznie na rzecz innych. MORSO obejmuje obszar Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, czyli miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki.