MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w Badmintonie29.05.2022r. – Niepołomice

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 29.05.2022r. – Niepołomice w badmintonie

 – 1.żaków młodszych
2.żaków
 – 3.młodzików młodszych
 –  4.młodzików
5.open zaawansowanych
6.open  amator

  1. Cel Mistrzostw

– Wyłonienie mistrzów województwa małopolskiego we wszystkich rodzajach gier i kategoriach wiekowych
– popularyzacja badmintona na terenie województwa małopolskiego

2. Organizatorzy

-Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego
– Powiat Wielicki
– Gmina Niepołomice
– MKS Spartakus Niepołomice
– Krakowski Okręgowy Związek Badmintona

3. Termin i miejsce

29.05.2022r. /niedziela/ hala SP ul. 3-go Maja 23 w Niepołomicach

 – kategoria wiekowa

1/ żak młodszy – rocznik  2013 i młodsi  – godz.9.00

2/ żacy  rocznik 2011-2012- /godz. 9.00/

3/młodzik młodszy – rocznik 2009-2010 – godz.12.30

4/młodzik – rocznik  –  2007-2008- godz. 12.30

Żacy młodsi, żacy do 2 wygranych setów do 15 pkt

 Młodzik młodszy, młodzik  do 2 wygranych setów do 21 pkt

 1/ Kategoria open zaawansowany  godz.15.00

2/kategoria open amator

 open /gry pojedyncze, podwójne, mieszane/

  4. Zgłoszenia do 26 maja 2022r  do godz.18.00 na adres sędziego głównego Piotra Skrzeka: skrzek.piotr04@gmail.com z kopią do organizatora badrob68@poczta.fm

 

/przy zgłoszeniu proszę podać nazwę klubu lub miejscowość kategorię zawodnika, rok urodzenia, gry jakie będzie grał zawodnik/

 Losowanie 27 maj 2022r. godz.15.00

Losowanie zostanie opublikowane na stronie  www.http://www.tournamentsoftware.com/

 5. Uprawnieni do gry

   – zawodnicy posiadający licencje klubów województwa małopolskiego
 – osoby bez licencji , które posiadają zamieszkanie stałe lub tymczasowe w województwie małopolskim

 Jeden zawodnik może występować w dwóch rodzajach gier
 – poświadczenie zdolności do gry-zaświadczenie lekarskie
– posiadanie ubioru sportowego, rakiety i lotek

6. Rodzaje i system gier

– mistrzostwa   żaków i żaków młodszych  – gry pojedyncze

-mistrzostwa młodzików i młodzików młodszych  – gry pojedyncze ,

– mistrzostwa open zaawansowany oraz open amator pojedyncze, podwójne kobiet ,podwójne mężczyzn i mieszane.

Gry podwójne w kategoriach open – rozgrywane będą razem/osoby różnych kategorii wiekowych/

1/podwójna kobiet

2/podwójna mężczyzn

3/mieszana

System rozgrywek grupowo pucharowy.

Przy zgłoszeniach do 5 –każdy z każdym

Żacy młodsi i żacy do  2 wygranych setów do 15 pkt

Pozostałe kategorie- Gry do 2 wygranych setów.

 Punktacja do 21 punktów /docelowo 30 p./.

       7. Program gier

 29.05.2022r. /niedziela/g. 8.30 –  korekta losowania

9.00 –  rozpoczęcie gier. /żak młodszy, żak/Zakończenie ok12.30

12.00- rozpoczęcie gier młodzik młodszy, młodzik – 15.30- zakończenie gier

15.00-  rozpoczęcie gier open zaawansowany i open amator

Zakończenie ok.19.30-20.00

8. Nagrody

Za miejsca 1, 2, 3-4 dyplomy. medale.

Nagrody rzeczowe dla najlepszych  miejsca 1-3 w miarę możliwości organizatora.W kategorii  żak młodszy, żak  wszyscy startujący dostają dyplomy.


9. Uwagi końcowe

– organizator zapewnia lotki plastikowe

– Sędzią głównym będzie sędzia uznawany przez PZBad – Piotr Skrzek

– Rozstawienie wg aktualnej listy klasyfikacyjnej

– Gry sędziują uczestnicy turnieju.

– Obowiązuje kolejność lotek piórowych

– Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia

– Organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną

– Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków

– Koszty przejazdów i wyżywienia pokrywają uczestnicy

– Dodatkowych informacji udziela Robert Fraś  tel. kom.664347548

– Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad.

W imieniu organizatorów do udziału w Mistrzostwach serdecznie zapraszam

                                                                                  ROBERT FRAŚ