Nabór członków komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody

Starosta Wielicki ogłasza nabór  członków do komisji konkursowej w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie ochrony środowiska  i przyrody w 2021 roku pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim.

Termin zgłaszania kandydatów mija  8 lutego 2021 roku
Szczegóły w załącznikach: