Nabór członków komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

Starosta Wielicki ogłasza nabór  członków do komisji konkursowej w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Termin zgłaszania kandydatów mija  8 lutego 2021 roku
Szczegóły w załącznikach: