ogłoszenie naboru na członków komisji konkuirsowej