Nabór na członków komisji konkursowej

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej w sprawie opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia niepłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wielickiego.

Szczegóły naboru znajdują w załączniku:
zarządzenie Starosty