Nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury i upowszechniania kultury fizycznej. Termin zgłaszania kandydatur mija 7 czerwca 2023 roku..

Szczegóły naboru w załącznikach.