Nagroda „AMICUS HOMINUM”

Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

W 2021 roku Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

  1. Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami
  2. Promocja i Ochrona Zdrowia
  3. Sport i Edukacja
  4. Działalność Filantropijna
  5. Inicjatywa Młodych

W sposób szczególny pragniemy docenić zaangażowanie społeczne młodzieży w kategorii konkursu Inicjatywa Młodych, skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.

 Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?
Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 roku. (Liczy się data wpływu do Urzędu).

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531     ngo@umwm.malopolska.pl.