Nagroda i medal im. Zygmunta Glogera

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. S. Zagórskiego wraz ze współorganizatorami ogłasza XXXIII edycję ogólnopolskiej Nagrody im. Zygmunta Glogera. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Nagroda im. Zygmunta Glogera ustanowiona została w 1983 roku w Łomży. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią twórców, naukowców, badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń. Wśród laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Andrzej Strumiłło, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides; instytucje działające na terenie Polski i za granicą.

Prosimy o zwrócenie uwagi na termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do Nagrody, który upływa 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji:
https://www.stopkapress.com.pl/