Nagroda „KRYSZTAŁY SOLI”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do honorowych nagród Amicus Hominum dla osób działających na rzecz dobra innych oraz Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk. Tegoroczne nominacje do nagród mogą być także okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą, a także zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych, w czasie pandemii COVID-19.

 Nagroda Kryształy Soli

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. gmina@miechow.eu

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących kategoriach: 

  1. Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  2. Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
  3. Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
  4. Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
  5. Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
  6. Najlepszy Projekt Społeczny

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?
Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej

https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531     ngo@umwm.malopolska.pl.

Anna Bałazińska
P.O. Kierownika
Agendy Zamiejscowe UMWM
tel.: +48 12 61 60 910

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu
ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów, tel.: +48 12 61 60 959
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
www.malopolska.pl fb.com/lubiemalopolske
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail
Pomóż nam się doskonalić i wypełnij ankietę!