Naprawienie wadliwej umowy stowarzyszenia z członkiem zarządu

Od 20 maja 2016 r. obowiązują specjalne zasady podpisywania umów pomiędzy stowarzyszeniem a członkami zarządu – obowiązuje tu inna zasada niż ogólny sposób reprezentacji stowarzyszenia określony w statucie i ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co zrobić jeśli umowa została podpisana przez nieuprawnione osoby? Jaka jest możliwość „naprawienia” źle zawartej umowy – poniżej wyjaśniamy tę kwestię.

https://publicystyka.ngo.pl/naprawienie-wadliwej-umowy-stowarzyszenia-z-czlonkiem-zarzadu?nws_poradnik=07064634-ce17-4f47-8c5a-51180d05485b&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=10.02.2020