NGO i zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych. Przypominamy o nowych obowiązkach organizacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty. Informacje o NGO-sach do rejestru trafiają jak na razie za pośrednictwem innych instytucji (np. banków). Jednak już niedługo będą musiały dostarczać je same organizacje.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji?nws_poradnik=47604efa-6db9-4ff4-95d2-412cfddc52bd&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=18.10.2021