NGO w czasach epidemii. Rozwiązanie umowy o pracę

Problemy organizacji pozarządowych spowodowane epidemią mogą oznaczać zamiar lub konieczność ograniczenia zatrudnienia. Te ciężkie decyzje, zarówno dla organizacji, jak i jej pracowników, powinny być podejmowane zgodnie z prawem. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące rozwiązywania umowy o pracę, w tym uprawnienia zwalnianych pracowników. Przypominamy tu zasady ogólne oraz dodatkowo opisujemy przepisy wprowadzone na czas epidemii.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-w-czasach-epidemii-rozwiazanie-umowy-o-prace?nws_poradnik=7303f0d7-eb9f-47fd-ba24-540c92617553&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=18.05.2020