Noworoczny turniej tenisa stołowego

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO  PIERZCHÓW 2024

Cele imprezy:

– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy, powiatu i województwa

– aktywna forma spędzania wolnego czasu

– zdrowe współzawodnictwo sportowe

– promocja ziemi gdowskiej i wielickiej

– podnoszenie sprawności fizycznej oraz własnych umiejętności w zakresie tenisa stołowego

Terminy i miejsce rozgrywania turniejów:

Planowane jest rozegranie 12 turniejów (styczeń-grudzień 2024 r.). Wszystkie turnieje rozegrane zostaną na sali w Pierzchowie (gm. Gdów).

Organizator:

– UKS Rokicie Szczytniki

  1. Zgłoszenia:

– kategoria szkół podstawowych-  w dniu zawodów

– kategoria open – sms pod nr tel. 501 269 593, albo na adres e-mail: tenis.rokicie@onet.pl do godz. 22.00 dnia poprzedzającego turniej.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kategorie:

dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (z podziałem na klasy I-IV i klasy V-VIII) oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (pod warunkiem zgłoszenia się minimum 4 osób w danej kategorii). W przeciwnym wypadku kategorie w obrębie klas mogą być łączone.

open (z limitem 32 zawodników)

Wpisowe:

– 10 zł/kategoria szkół podstawowych

– 20 zł/kategoria open

System rozgrywek

– grupowo-pucharowy

Pojedynki w turnieju szkół podstawowych rozgrywane do 2 lub 3 wygranych setów (w zależności od liczby zgłoszeń), a w turnieju open do 3 wygranych setów.

Każdy turniej traktowany jest oddzielnie. Prowadzona będzie punktacja (zależna od liczby uczestników), która wyłoni najlepszych uczestników w kategorii szkół podstawowych oraz najlepszych uczestników w turnieju open, którzy w dniu 29 grudnia 2024 r.  rozegrają turniej TOP – 8 i TOP-10.

Nagrody:

– puchary/statuetki dla zawodników/czek z miejsc 1 w kategorii szkół podstawowych w każdym z turniejów

– dyplomy dla zawodników/czek z miejsc 1- 4 w kategorii szkół podstawowych w każdym z turniejów

– nagrody rzeczowe dla najlepszej 3-ki zawodników/czek w kategorii szkół podstawowych w Turnieju TOP-8.

– puchar dla najlepszego zawodnika w każdym z turniejów kategorii open

– puchary dla 4 najlepszych zawodników w Turnieju TOP-10 w kategorii open.

Harmonogram turnieju:

9.00 – 10.00 – rozgrzewka, zapisy do turnieju szkół podstawowych

10.00 – rozpoczęcie gier

13.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

13.00 – 14.00 – rozgrzewka, potwierdzanie zgłoszeń do turnieju open

14.00 – 18.00 – rozpoczęcie gier

18.30 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród

UWAGI:

– zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w turnieju

– uczestników obowiązuje strój sportowy

– zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność

– ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas zawodów

– każdy z uczestników zapisując się do zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w szczególności fotografii wykonywanych podczas zawodów

–  z przyczyn niezależnych od organizatora ulec zmianie może termin zawodów

– zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

– Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.I2016.119.1):

 – administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Rokicie” Szczytniki

– wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz umieszczony na portalach internetowych

– administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim, ani innym podmiotom

– brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatora uniemożliwia udział w turnieju