Ochrona organizacji non-profit przed wykorzystaniem do celu finansowania terroryzmu

Organizacje non-profit pełnią istotne funkcje w demokratycznym społeczeństwie oraz odgrywają ważną rolę w gospodarce. Równocześnie jednak międzynarodowe organizacje (w tym Financial Action Task Force – FATF[1]) zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, analizując ryzyko tych zjawisk, zidentyfikowały przypadki, w których osoby związane z terroryzmem wykorzystywały istniejące lub tworzyły nowe organizacje non-profit w celu finansowania lub innych form wspierania działalności terrorystycznej.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ochrona-organizacji-non-profit-przed-wykorzystaniem-do-celu-finansowania-terroryzmu?nws_all=1dc105e8-fe4b-4574-a75a-18e4b03a07d1&utm_source=nws_all&utm_medium=email&utm_campaign=12.03.2020