Uchwała Rady nr XXVIII.239.2021 określenie warunków udzielania dotacji celowych służących rozwojowi sportu