Ogłoszenie konkursu projektów o dotacje dla klubów sportowych w 2023 roku

9 stycznia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu I edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Termin składania projektów 13-26 stycznia 2023 rok
Termin realizacji zadań 01.03.2023 r. – 31.08.2023 rok

Szczegóły konkursu oraz niezbędne formularze – znajdują się w załącznikach: