Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie przyznawania stypendiów sportowych

W dniu 10 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Termin konsultacji:  10-18 listopada 2021 t.

W celu ujednolicenia formy  składanych uwag – wprowadzony został formularz ankiety do zgłaszania uwag. Ankietę można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Wieliczce (Dziennik Podawczy) lub mailem na adres sport@powiatwielicki.pl