Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej – sport i kultura

Starosta Wielicki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania kultury i w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania kandydatów mija 20 czerwca 2024 r.

Szczegóły i formularz dla kandydatów – w załącznikach: