Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidator Stowarzyszenia Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z siedzibą: 32-007 Zabierzów Bocheński 332 podaje do publicznej wiadomości informację o  likwidacji podmiotu i możliwości zgłaszania roszczeń – w terminie i sposób podany w ogłoszeniu