Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidatorzy Stowarzyszenia Kulturalno – Rozrywkowego BODZANOWIANKA podają do publicznej wiadomości informację o likwidacji  stowarzyszenia i wzywają wszystkich zainteresowanych do składania ewentualnych roszczeń wobec stowarzyszenia w terminie do 31.12.2020 r. szczegóły w załączniku: