Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia „Nasza szkoła”

Likwidatorzy Stowarzyszenie NASZA SZKOŁA podają do publicznej wiadomości afirmację o likwidacji stowarzyszenia NASZA SZKOŁA z siedzibą w Podłężu.

Wszelkie roszczenia i uwagi należy zgłaszać do Pana Krzysztofa Kuhla zam. 32-003 Podłęże do dnia  31.07.2020 r.