Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w I edycji konkursów 2024 r. – upowszechnianie kultury, upowszechnianie kultury fizycznej

Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania do dnia 26 stycznia 2024 roku kandydatów na członków komisji konkursowych w I edycji otwartych konkursach ofert  w dziedzinie  upowszechniania kultury fizycznej upowszechniania kultury.

Szczegóły naboru oraz formularz na członka komisji konkursowej w załącznikach: