Ogłoszenie o otwarciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia RODOS

Podaje się do publicznej wiadomości informację o otwarciu postępowania likwidacyjnego
w stosunku do Stowarzyszenia  Rodzinnego Ogrodu Działkowego RODOS (nr KRS 525493) z siedzibą w Wieliczce.

Na likwidatora została wyznaczona r.pr. Agnieszka Lisak prowadząca działalność pod nazwą Kancelaria Prawna Lex Consulting Agnieszka Lisak (ul. Siewna 21C/1,
31 – 231 Kraków).

 Wszelkie osoby, których interes w wyniku likwidacji mógłby zostać naruszony, informuje się o możliwości zgłoszenia tego faktu likwidatorowi. Wzywa się także wszelkie osoby mające wiedzę, o udzielenie informacji co do majątku posiadanego przez stowarzyszenie oraz jego ewentualnych zobowiązaniach.

 Informacji należy udzielić w ciągu 7 dni od daty dokonania publikacji, pod rygorem przyjęcia, że brak jest majątku, niepokrytych zobowiązań, a także przeszkód do wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.