Ogłoszenie o rozwiązaniu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi KROPELKA

Likwidator Stowarzyszenia Honorowych dawców Krwi KROPELKA w Niepołomicach podaje do publicznej wiadomości informację o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wzywa ewentualnych wierzycieli do zgłaszania roszczeń do końca marca 2021 r.  po wskazany w ogłoszeniu adres.