Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.
Zasady i terminy składania ofert, zasady przyznania dotacji oraz inne niezbędne informacje określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do Regulaminu.

Szczegóły w załącznikach: