Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania turystyki

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania turystyki

Zasady i terminy składania ofert, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz zasady przyznawania dotacji i inne niezbędne informacje określone zostały w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego. Szczegóły w załącznikach: