Ogłoszenie otwartego konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych w 2022 roku

W dniu 10 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawniania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej – tzw. dotacje dla klubów sportowych.

Szczegóły konkursu określa uchwała XXVIII/293/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego oraz uchwała nr 150/551/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów.
Załączniki: