Organizacja pozarządowa nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Co ma zrobić?

Zdarza się, że NGO-sy z różnych powodów nie dotrzymują terminów składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. W tym roku mogły np. mieć trudności z ogarnięciem elektronicznej formy sprawozdania. Ale przyczyn może być wiele. Co robić w takiej sytuacji?

https://publicystyka.ngo.pl/organizacja-pozarzadowa-nie-zlozyla-w-terminie-sprawozdania-finansowego-do-urzedu-skarbowego-co-ma-zrobic?nws_important=30043536-bae5-4ac5-9202-4cbc7848d93a&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=22.07.2019