Otwarty konkurs ofert – I edycja w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

W dniu 9 stycznia 2023 roku. Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert: 16 stycznia 2023 r. – 7 lutego 2023 r,

Termin realizacji zadań: 15.03.2023 r. – 31.08.2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach: