Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 30.06.2021 roku  podjął uchwalę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert: 21 dni

Szczegóły w załącznikach: