Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

W dniu  11 stycznia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Termin składania ofert:  18 stycznia – 8 lutego 2021 roku.

Szczegóły w załącznikach: