Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 roku w dziedzinie ochrony środowiska

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody
pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.
Termin składania ofert: od 17 lutego 2020 r.  do 9 marca 2020 r.
Oferenci przed przystąpieniem do konkursu zobowiązaniu są do zapoznania się z regulaminem konkursu (uwaga: nowe formularze konkursowe)