Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 17 maja br. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji:
https://www.powiatwielicki.pl/aktualnosci,5898,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego.html