Otwarty konkurs ofert – Pszczoła w Powiecie Wielickim

W dniu  11 stycznia br. Zarząd Powiatu Wileckiego podjął uchwalę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w 2021 roku
pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.
Termin składania ofert:  01.02.2021 r. – 22.02.2021 r.

Szczegóły w załącznikach: