Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim

W dniu 6 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn.” Pszczoła w Powiecie Wielickim”

Termin składania ofert:  15 luty – 7 marca 2023 r.

Termin realizacji zadań:  15 kwietnia – 31 październik 2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach