Otwarty konkurs ofert w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2023 roku

W dniu 6 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Termin składania ofert:  15 luty – 7 marca 2023 r.

Termin realizacji zadań:  15 kwietnia – 31 październik 2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.