Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinach: