Otwarty konkurs projektów – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego  przyjął uchwalę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2021 roku celu publicznego służącego wspieraniu rozwoju szkolenia w sporcie dzieci, młodzieży i dorosłych, wzrost jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego. Szczegóły w załącznikach: