Otwarty konkurs projektów – dotacje dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 28 maja br. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawniania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach: