Otwarty konkurs w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody Pszczoła w Powiecie Wielickim – przedłużenie terminu składania ofert

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim.

Oferty można składać do dnia 30 marca 2021 roku

Szczegóły w załączniku: