Otwarty nabór wniosków o dotacje na zabytki na 2023 rok

Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce przypomina, że w dniach 01.02.2022 – 30.09.2022 rok trwa otwarty nabór wniosków
o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wielickiego na 2023 rok.

Szczegóły aplikowania i wzory formularzy określa uchwała Nr XI/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego  z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Załączniki:

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce te.: 123-999-857