Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, powiatowych i gminnych bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2017 r. do godz. 12.00.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Starosta Wielicki zaprasza  organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projekty „Rocznego Program  współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2018 rok”
Czytaj dalej KONSULTACJE SPOŁECZNE

Warsztaty „Nowoczesne strony www dla ngo”

Fundacja Widzialni zaprasza na bezpłatne warsztaty na temat tworzenia nowoczesnych i dostępnych stron www. Szkolenia odbędą się jesienią 2017 roku w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.