95 lat LKS Czarnochowic

…Cokolwiek się zdarzy, ja za tym tęsknił będę wciąż i marzył, co jedną nazwę ma: Czarnochowice…”

19-20 sierpnia w Czarnochowicach odbywały się uroczystości jubileuszowe 95 lecia klubu sportowego. W sobotę o puchar starosty wielickiego rywalizowali zawodnicy młodzików, 1 miejsce zdobyli piłkarze Piasta Łapanów, 2 – Górnik Wieliczka a 3 gospodarze. Popołudniu piłkarze 1 drużyny z Czarnochowic zwycięstwem 6-2 z Promieniem Zakrzowiec rozpoczęli swój marsz o awans do a klasy. Następnie mimo słabej pogody rozpoczęła się zabawa taneczna i nie odstraszyła mieszkańców którzy bawili się aż do późnych godzin nocnych.

Czytaj dalej 95 lat LKS Czarnochowic

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian we władzach do KRS! [infografika]

Zmiany we władzach organizacji pozarządowej zgłasza się obowiązkowo do Krajowego Rejestru Sądowego. Kiedy w zarządzie lub komisji rewizyjnej NGO pojawia się nowa osoba lub przestaje pełnić swoją funkcję ktoś dotychczas pracujący w tych ciałach, informujemy o tym KRS. I to szybko! Sprawdź na naszej infografice, jak zgłosić takie zmiany i o czym pamiętać.

 

 

Klub Przyjaciół Wieliczki w Towarzystwie Miłośników Ziemi Jadownickiej

  

15 sierpnia b.r. delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Stanisława Cygankiewicz, Jadwiga i Józef Dudowie, Anna Kisiel, Grażyna Kowal na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej uczestniczyła w uroczystości wręczenia TMZJ Złotej Odznaki Zasłużony Dla Kultury Polskiej nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.  Jadwiga Duda na uroczystości reprezentowała także Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, jako sekretarz Zarządu. Na zaproszeniu miłośnicy Ziemi Jadownickiej umieścili motto:

„Cokolwiek Ojczyzny się tyczy

Zgromadzić i od niepamięci zachować,

Szczególnie zaś przywiązanie do Niej

W rodakach ożywić, utrzymywać, rozszerzać…!” J. M. Ziółkowski

Uroczystość rozpoczęła się w Jadownikach mszą św. w kościele parafialnym pw.  św. Prokopa Opata (z początku XIX w.) w intencji Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej. Następnie zwiedzano kościół pw. św. Anny  z końca XVI w. posadowiony na górującym nad Jadownikami wzgórzu Bocheniec (392 m.n.pm, gdzie pod ziemią na 10 ha znajduje się gród z VIII- poł. X w.), źródełko św. Anny z figurą patronki, cmentarz, na którym jest  wydzielony cmentarzyk  poległych w czasie I wojny światowej. Zwiedzając wieś zatrzymano się przed miejscem upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II. To obelisk z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II i napisem: „TOTUS TUUS PAMIĄTKA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 1978 – 2005”umieszczony pod krzyżem wzniesiony staraniem TMZJ 16 października 2005 r.  Zwiedzano  Izbę Regionalną  urządzoną i prowadzoną przez Towarzystwo  zlokalizowaną na piętrze budynku przy ul Witosa 5A. Tu zapoznano nas z historię Jadownik i zabytkami kultury materialnej wsi z gospodarstwa domowego, narzędziami do pracy na roli. Istotne jest to, że w Izbie znajdują się tylko i wyłącznie przedmioty pochodzące z Jadownik. Towarzyszył nam Jerzy Świerczek, prezes i członkowie Towarzystwa. Otrzymaliśmy  wydane przez TMZJ książki – tomiki wierszy honorowego członka Towarzystwa rodem z Jadownik, zamieszkałego w Łodzi –   rzeźbiarza Władysława Okasa pt. „Moje pejzaże”, „Rozmaitości”. Prezes  i członkowie delegacji KPW wpisali się do „Kroniki TMZJ”. O godz.15.00-tej w Domu Ludowym w Jadownikach rozpoczęła się uroczystość, którą prowadziła Elżbieta Loranty z TMZJ, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach. Na estradę został wprowadzony sztandar TMZJ. Jerzy Świerczek przedstawił działalność Towarzystwa w latach 1990-2017. Grzegorz Wawryka, burmistrz Miasta i Gminy Brzesko  wręczył Towarzystwu Miłośników Ziemi Jadownickiej Medal Zasłużony Dla Kultury Polskiej, dekorując nim sztandar Towarzystwa. W imieniu starosty Powiatu Brzeskiego – Maciej Podobiński, radny powiatowy, wręczył Towarzystwu na ręce prezesa statuetkę z gratulacjami. Jadwiga Duda i Anna Kisiel z Klubu Przyjaciół Wieliczki obdarowały Miłośników Jadownik albumem Andrzeja Nowakowskiego  pt. „Skarb. Kopalnia Soli „Wieliczka” ofiarowanym przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna oraz wielicką sól i kwiaty. Z programem artystycznym wystąpił zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach. Jego członkowie czytali wiersze Władysława Okasa poświęcone Ojczyźnie i rodzinnej wsi, śpiewali piosenki. Poznaliśmy także zbiory odznaczeń RP, kartek z wizerunkami Matki Bożej  Stanisława Świerczka, seniora Towarzystwa i honorowego członka. Wszyscy goście siedzieli przy suto zastawionym stole swojskiego jadła i wypieków – częstując się, rozmawiając i  śpiewając przy akompaniamencie harmonii i bałałajki, na których grał jeden z członków zespołu.  W Jadownikach poznaliśmy Jerzego Gawiaka, członka TMZJ rodem z Wieliczki, radnego Rady Miejskiej w Brzesku, który fotografował przebieg uroczystości. Ta znajomość pozwoli na zacieśnienie współpracy regionalistów z Wieliczki i Jadownik.