Świetny występ reprezentantów Wieliczki na 50-tych Mistrzostwach Polski Kyokushin!

W dniach 2-3 czerwca 2023 w Świnoujściu odbyły się 50 Mistrzostwa Polski Kyokushin z udziałem prawie 120 zawodników z ponad 50 klubów. Reprezentantki Wielickiego Klubu Karate Kyokushinkai osiągnęły rewelacyjne rezultaty.
Senpai Martyna Kubik (1.dan)  zdobyła wagowe mistrzostwo Polski w konkurencji kumite seniorek (-60kg) i zostala ogłoszona najlepsza zawodniczka jubileuszowego turnieju! Natomiast senpai Sandra Maśnica (1.dan) zajęła rewelacyjne 4 miejsce na 14 zawodniczek z całej Polski. Funkcje sędziego oraz kierownika drużyny pełnił prezes honorowy WKKK shihan Robert Kopciowski (6.dan). Wielkie Gratulacje! Osu

Opracował
Krzysztof R. Kopciowski

Majówka z tenisem

W niedzielę 28 maja 2023 r. na kolejny turniej tenisa stołowego o Puchar Starosty do Pierzchowa zjechało 28 dzieci i młodzieży. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele klubu „Polonia” Bytom, którzy potraktowali turniej jako przetarcie przed Mistrzostwami Polski żaków. W związku z okresem komunijnym, liczba startujących osób była mniejsza niż zwykle, ale emocji nie brakowało. Dziewczęta i chłopcy młodsi oraz dziewczęta starsze grały systemem każdy z każdy, a chłopcy starsi systemem grupowym.

Najlepszymi okazali się: w kategorii klas I – IV Nina Mostowik z Wadowic i Adam Szulta z Bytomia, a w kategorii klas V – VIII Natalia Skowrońska ze Skawiny i Kacper Lipowicz z Olesna.

Po zakończeniu turnieju dla dzieci i młodzieży odbył się turniej open. Miał on tym razem rekordową obsadę. Najlepszym zawodnikiem okazał się pan Damian Jedynak z Krakowa, przed Janem Syktusem z Kamienicy oraz Sewerynem Zagórzańskim z Żabna.

Czołowe trójki z turnieju szkół podstawowych otrzymały nagrody i dyplomy ufundowane przez Powiat Wielicki.

Kolejny turniej odbędzie się 11 czerwca 2023 r., na który serdecznie zapraszają organizatorzy.

OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 Cel Turnieju:
– popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży
– sprawdzenie umiejętności szkoleniowych zawodników
– współpraca z władzami samorządowymi

 Organizator:  Powiat Wielicki, MKS MOS Wieliczka, MOS Wieliczka

Czas i miejsce gry: 4 czerwca 2023 r. /niedziela/,  godzina rozpoczęcia 10.00  planowane zakończenie godz. 14.30  Solne Miasto w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 15 32-020 Wieliczka

  1. System rozgrywek i warunki uczestnictwa:

  Gra systemem szwajcarskim, 7 rund, tempo gry 15 minut dla zawodnika.

    Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

  • Zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2008 – 2012
  • Zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2013 r. i młodsi.

Prawo do gry mają mieszkańcy z terenu Powiatu Wielickiego i spoza powiatu. Opłata startowa od zawodnika w kwocie: 30,00 zł, będzie pobierana na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

Zgłoszenia: Termin zgłoszeń: do 31.06.2023 r. (środa). Limit miejsc: 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: Andrzej Irlik e-mail: a.irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890 po godz. 20.00.

 Nagrody:  W obu grupach dla zwycięzców puchary i dyplomy. Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju. Dla każdego uczestnika turnieju przewidziana jest koszulka okolicznościowa z logo.

 Informacje:

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.
Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
Obsługę techniczną będzie sprawować osoba, która będzie w trakcie trwania turnieju służyła pomocą osobom ze specjalnymi potrzebami.

  1. Oświadczenie RODO:

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:

  • Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.
  • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
  • Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u organizatorów.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY