Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.

„– Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie na przykład na wynagrodzenia czy podtrzymanie produkcji. W spółdzielniach socjalnych, centrach integracji społecznej i warsztatach terapii zajęciowej pracują ludzie z pasją. „

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z pożyczki płynnościowej będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej (PES). To organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów statutowych.

Więcej informacji:

https://fundusze.ngo.pl/321728-pozyczka-plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych.html?nws_funds=baea7c27-7627-4722-920a-44481f325f13&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=14.05.2020

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/321910-program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-321910.html?nws_important=b3ea3aa2-f573-4c7f-9458-69d5992888c9&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=11.05.2020 

Są dopłaty do wynagrodzeń w NGO

Z dofinansowania do wypłat pracowników i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne mogą od 1 kwietnia korzystać także organizacje pozarządowe, które ucierpiały w wyniku epidemii koronawirusa. Wsparcie obejmuje okres 3 kolejnych miesięcy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie i gdzie należy złożyć wniosek.

Więcej informacji:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/sa-doplaty-do-wynagrodzen-w-ngo

Wplacam.ngo.pl szansą na wirtualne zbiórki w czasie epidemii

Prostota, kompleksowość i skuteczność w zbieraniu darowizn online – tak pozarządowcy oceniają usługę Wpłacam. Organizacje zgodnie twierdzą, że narzędzie, stworzone przez ngo.pl i witkac.pl to doskonały sposób na pozyskiwanie darczyńców w internecie. Szczególnie teraz, kiedy trzeba było zrezygnować ze zbiórek „w realu”.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/wplacam-ngo-pl-szansa-na-wirtualne-zbiorki-w-czasie-epidemii?nws_important=a4f33bc7-7aa5-46c0-a29c-492a5dd86c5a&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=07.05.2020