„PRO MEMORIA Zygmunt Kawecki, żołnierz Armii Krajowej ps. „Mars”, nauczyciel akademicki, profesor i Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w dziedzinie transportu linowego, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki w latach 1984-2002 – w 20 rocznicę śmierci (2003-2023)”

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  zaprasza 29. 11. (środa) 2023.r. na godz.16.00-tą do Wieliczki do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, do sali „Magistrat”  na 45 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

Uwaga: o godz.15.15 –  spotykamy się na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce, nad  grobem Kaweckich  w kwaterze IV, rząd 9, grób 7 (brama od parkingu) – składamy kwiaty i zapalamy znicz, modlimy się.

Spotkanie jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka we współpracy z: rodziną Zygmunta Kaweckiego, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa Nila w Krakowie,  Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej na Okręg Małopolska, Kołem Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W programie – prelekcje- prezentacje:

1.Janina Gaudyn, wnuczka Zygmunta Kaweckiego, członek KPW – „Wszystko zaczęło się w Wieliczce…”

  1. Dr Elżbieta Kawecka-Cebula, córka Zygmunta Kaweckiego, członek KPW – „Zygmunt Kawecki w dokumentach z Instytutu Pamięci Narodowej”.
  2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko z Katedry Inżynierii Maszyn i Transportu AGH, asystent profesora Zygmunta Kaweckiego – „Tomasz Rokita, Andrzej Tytko. Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Kaweckim jako naukowcu, nauczycielu, wychowawcy i koledze.”
  3. Barbara Zapadlińska, redaktor naczelna bezpłatnej gazety „Panoramy Powiatu Wielickiego” – „Zygmunt Kawecki w „Panoramie Powiatu Wielickiego” i Bogusława Stanowska-Cichoń – „Wieliczan Portret Własny Profesor Zygmunt Kawecki” w piśmie „SÓL ZIEMI” .
  4. Jadwiga Duda – „Społeczna działalność Zygmunta Kaweckiego w Klubie Przyjaciół Wieliczki”.
  5. Robert Springwald z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – „Czy warto zwiedzić Muzeum Armii Krajowej w Krakowie?…”

7.Wspomnienia – Dyskusja.

Oprawę plastyczną spotkania tworzyć będzie wystawa pamiątek po Zygmuncie Kaweckim. Na zakończenie spotkania z koncertem piosenek górniczych i partyzanckich wystąpi wielickie Towarzystwo Śpiewacze „LUTNIA” . Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”. Spotkanie jest otwarte i może uczestniczyć w nim każdy zainteresowany. ZAPRASZAMY. 

  Opracowała Jadwiga Duda

 

Mistrzynie Świata z Wieliczki!

W dniach 16-18 listopada 2023 roku w holenderskim Arnhem odbyły się wagowe Mistrzostwa Świata Karate Kyokushin z udziałem prawie 700 zawodników z 40 krajów w tym 7 osobowa ekipa z Wieliczki należąca do reprezentacji Polski. Zawodnicy z Wieliczki osiągnęli wybitne rezultaty :

Iga sarnecka zostaje aktualną MISTRZYNIĄ Świata młodziczek zdobywając – 1 miejsce kumite  -45kg.
Natomiast Martyna Kubik VICEMISTRZYNI świata seniorek -55kg z Krakowa (2021) obroniła tytuł po wielu walkach ulegając tylko zawodniczce z Kazachstanu!

Warto wspomnieć także o innych zawodnikach z Wieliczki którzy godnie reprezentowali Rzeczpospolitą:
Sandra Kopciowska 8 miejsce kata seniorek
Michał Matykiewicz – 7 miejsce  kata juniorów 14-15lat
Sebastian Bukowski –  15 kata juniorów 14-15lat
Agnieszka Godek i Jakub Szczurek – bardzo dobry występ w kumite.

XXIII OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY z okazji św. MIKOŁAJA

 Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS Wieliczka ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka, tel./fax 12 288 19 29                                                  

Wieliczka, dnia 14.11.2023 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 Organizator: Powiat Wielicki, MKS MOS Wieliczka, MOS Wieliczka,  Firma HERZ              

 Cel turnieju: uatrakcyjnienie obchodów Świętego Mikołaja;

upowszechniania kultury fizycznej i sportu; popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych dzieci.

 Termin i miejsce: 26 listopada 2023 r. (niedziela) o godz. 10.00

Sala Konferencyjna Firmy HERZ, ul. Artura Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430

 System rozgrywek: zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

A – chłopcy urodzeni w 2008 r. i młodsi

B – dziewczęta urodzone w 2008 r. i młodsze.

turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry po 15 minut dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

 Zgłoszenia: należy przesyłać do dn. 22.11.2023 r. (środa) poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: p. Andrzej Irlik

  1. e-mail: a.irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890.

                                    W zgłoszeniu proszę podać:

                                   – nazwisko i imię zawodnika, kategoria szachowa,

                                   – klub (szkoła), miejscowość, data urodzenia.

Prawo do gry mają uczniowie z terenu Powiatu Wielickiego i spoza, urodzeni w 2008 r. i młodsi. Startowe 30 zł. Opłata startowa będzie pobierana na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

 Nagrody: dla wszystkich uczestników upominki (czapeczki) od Świętego Mikołaja oraz puchary za miejsca 1-3 i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju.

                                   Ilość uczestników: Limit miejsc: 80 chłopców i dziewcząt. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje: Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.

Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

Dla uczestników turnieju będzie udostępniony parking na terenie firmy HERZ.

 

  1. Oświadczenie RODO:

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:

  • Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.
  • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
  • Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u organizatorów.

 

ZAPRASZAMY