Przesuwanie terminów. Plany dotyczą CIT. Co ze sprawozdaniami finansowymi?

Organizacje pozarządowe sporządzają w marcu sprawozdania finansowe oraz deklaracje CIT-8. To dwa różne obowiązki. Czy oba marcowe terminy – sprawozdawczy i dotyczący deklaracji CIT-8 – zostaną przesunięte w związku z koronawirusem? Ostatecznie jeszcze nie wiadomo, ale przede wszystkim trzeba odróżniać od siebie sprawozdania i CIT. Porządkujemy.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/przesuwanie-terminow-plany-dotycza-cit-co-ze-sprawozdaniami-finansowymi?nws_job=199b69e6-7acb-4227-9f95-45cf6adf58dc&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=24.03.2020

RDPP. Co robimy dla III sektora w sytuacji kryzysowej?

Rada Działalności Pożytku Publicznego zbiera problemy NGO-sów związane z koronawirusem i postuluje rozwiązania. Publikujemy informacje o propozycjach wypracowanych w gronie pozarządowych członków RDPP w nadziei, że zgłoszone postulaty nie pozostaną bez odzewu.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/rdpp-co-robimy-dla-iii-sektora-w-sytuacji-kryzysowej?nws_important=a334bc4a-a1ca-4cec-9967-abb7e481c1bd&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=23.03.2020