Konkurs ofert: „Kocham Polskę!”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Kocham Polskę!”.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/348637-konkurs-ofert-kocham-polske.html?nws_funds=900577d6-0a18-4c45-9dd6-103ee69d1704&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=01.04.2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w dziedzinie upowszechnia kultury W konkursie wpłynęło 7 ofert i do wszystkich przyznane zostały dotacje w wysokości wnioskowanej w ofertach.  Szczegóły w załączniku: