23 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie. BIS!!

Zapraszamy na 23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! 26. 01. (środa) 2022 r. o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” pt. „Gaz ziemny zwany  łupkowym w Polsce – zasoby i możliwości eksploatacji” – prelekcja mgr inż. Antoniego Dynowskiego.  Stanisław Dziedzic, sołtys wsi Koźmice Małe – „Kopalnia gazu ziemnego w Koźmicach  Małych”. W części artystycznej prezentacja tomiku pt.  „Wiersze” (2021)  Marii Nawrot, członka KPW i wspólne kolędowanie przy jej akompaniamencie na organach.

UWAGA! PROSIMY O PRZYNIESIENIE MASECZEK NA TWARZ.!

W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM PRZEPISÓW SANITARNYCH PROSIMY O ZABRANIE CERTYFIKATÓW SZCZEPIENIA PRZECIW COVID -19 CELEM OKAZANIA W PRZYPADKU KONTROLI SANEPIDU!

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej – ochrona środowiska i przyrody w 2022 roku

Działając na postawie  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 150/552/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 stycznia 2022 roku zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody.
Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej – upowszechnianie kultury w 2022 roku

Działając na postawie  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 150/552/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 stycznia 2022 roku zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert w dziedzinie upowszechniania kultury.
Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej – upowszechnianie kultury fizycznej


Działając na postawie  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 150/552/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 stycznia 2022 roku zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Szczegóły w załącznikach: